Imetysohjaus

Imetyksen onnistuminen on usein pienestä kiinni. Monet imetyksen ennenaikaiseen lopettamiseen johtavat haasteet voidaan voittaa tiedon ja opastuksen avulla!

Imetysohjaukselle voi olla tarvetta esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Ensipäivien/viikkojen imetys
 • Hyvän ja tehokkaan imuotteen saavuttaminen
 • Mukavan imetysasennon löytäminen
 • Vauvan kasvun seuranta ja mahdollisten lisämaitojen purkaminen
 • Perhepeti, yöimetys, vauvankello
 • Maidonherumisen ongelmat, kuten “suihkutissit”
 • Maitomäärän lisääminen imetystä tehostamalla
 • Rintojen pulmat, kuten pakkaantuminen, kivulias imetys, rinnanpäiden haavaumat
 • Osittainimetys
 • Sormiruokailu
 • Rinnalla lakkoileva vauva tai liian aikainen vieroittuminen
 • Rinnalta vieroittaminen
 • Kieli- ja huulijänne leikkausten jälkeinen imetysohjaus

Imetysohjauksesta on mahdollista saada kelakorvaus/korvaus vauvan vakuutuksesta. Yksityinen lääkäri voi pyytäessäsi kirjoittaa imetysohjaukseen lähetteen 901D, Sairaanhoitajan antama hoito, enintään 60 minuuttia, jolloin käynnistä saa Kelakorvauksen.