Lantio ja vauvan optimaalinen asento

Synnyttäjän tehtävä on liikkua ja avautua. Vauvan tehtävä on aktiivisesti kiertyä leukarinnassa kohti maailmaa

Pikkulantio muodostaa synnytyskanavan, joka alkaa yläaukeamasta, kulkee läpi lantionloukon ja päättyy ala-aukeamaan. Lonkkaluut liittyvät lantion edessä yhteen rustoilla ja nivelsiteillä, jota kutsutaan häpyliitokseksi. Selän puolelta lonkkaluut liittyvät ristiluuhun molemmin puolin si-nivelillä, joita tukevat monimutkaiset sidekudosrakenteet.

Luinen lantio

Ihmisen kehon luisen lantion synnytyskanava ei ole suora putki maahan päin, kuten herkästi voisi kuvitella. Synnytyskanava on lieriön muotoinen ja sen ylä- ja ala-aukeama ovat muodoltaan ja kooltaan erilaisia. Alaosastaan synnytyskanava kaartuu voimakkaasti eteenpäin J-kirjaimen muotoisesti. Lantio muodostuu kolmesta eri luusta, ristiluusta ja kahdesta lonkkaluusta. Lonkkaluun suoliluiden välistä tilaa kutsutaan isolantioksi ja alapuolelle jäävä lantion osa on pikkulantio.

Vauvan matka luisen lantion läpi

Raskaushormoni relaksiinin tarkoituksena on löystyttää lantion sidekudoksia, jotta lantiorengas suurenee tehden vauvalle tilaa syntyä. Aktiivinen synnyttäjä liikkuu ja tanssii synnytyksessä tehden itse tilaa lantioonsa, auttaen vauvaa laskeutumaan ja lievittääkseen paineen aiheuttamaa kipua. Myös vauva tekee aktiivisesti liikkeitä, jotka auttavat häntä kiertymään helpoiten ulos synnytyskanavasta.

SI-nivelten ja häpyliitoksen yliliikkuvuus ja lukkiutuminen ovat yleisiä ja hankalia ongelmia raskausaikana. Lantion ja selän alueen jumien ja lukkiutumisten ei kuitenkaan tarvitse olla normaaleja vaivoja vaan niitä voidaan ennaltaehkäistä raskausjoogalla ja pilateksella.

Luisen lantion lisäksi tärkeässä roolissa ovat myös kohdun kannatinsiteet, lonkankoukistajat ja lantionpohjalihakset

Kohdun kannatinsiteiden, lonkankoukistajien ja lantionpohjanlihasten kireydet ja toispuoleisuudet johtavat kohdun vääränlaiseen muotoutumiseen, mikä taas hankaloittaa vauvan asettumista synnytystä ajatellen optimaaliseen asentoon. Vauva asettuu lantioon sellaiseen asentoon, johon maan vetovoima, äidin kohdun muoto ja lantion alueen lihakset ja luinen lantio häntä helpoiten ohjaavat.

Vauvan optimaalisella asennolla tarkoitetaan asentoa, jossa sen kehon suurin osa eli pää tarvitsee vähiten tilaa syntyäkseen. Paras asento helpoimman synnytyksen kannalta on vasen takaraivo tarjonta. Silloin vauvan selkä on vanhemman vasemmalla kyljellä etuviistossa, pää on asettunut nuokkuryhtiin ja vauvan leuka on tiukasti rinnassa. Tällöin synnytyskanavaan tarjoutuvana osana on synnytyksen alkaessa menossa päänympärys mitoiltaan pienin osa eli takaraivo. Vauvan pään laskeutuessa synnytyskanavassa lantionpohja ohjaa päätä asettumaan niin, että takaraivo kiertyy häpyluun alle. Lantion alueen kierät ja toispuoleiset sidekudokset ja lihakset voivat estää vauvan pään asettumisen kunnolla yläaukemaan. Tällöin vauvan keho ojentuu herkemmin ja pää kallistuu taaksepäin, puhutaan ojennusryhdistä. Ojennusryhdissä vauvan tarjoutuvana osana ovat pään ympärykseltään leveämmät osat eturaivo, otsa tai kasvot. Takaraivotarjonnassa vauvan päänympys synnytyskavan suuntaisesti on n. 32 cm, eturaivotarjonnassa 34cm , kasvotarjannossa 32-34cm. Otsatarjonnassa ympärys on suurin, jopa 36-38cm. Lisäksi ojennuksessa olevat vauvat syntyvät yleensä avonaisesta tarjonnasta eli kasvot äidin häpyluuhun päin. Avonaisessa tarjonnassa olevan vauvan tunnistaa siitä, että sen selkä on takaviistossa kohti äidin selkää. Kädet ja jalat tuntuvat enemmän äidin vatsaa kohti. Synnytyksen edetessä vauva kiertyy lantiossa niin, että kasvot asettuvat kohti äidin häpyliitosta ja takaraivo asettuu ristiluuta päin. Synnytys, jossa vauva on avusuisessa tarjonnassa on yleensä hankalampi ja hitaampi. Vauvan leveämpi kasvojen seutu kulkee häpyliitoksen kulman kautta ja synnytys kanavan kaartuessa voimakkaasti J-kirjaimen muotoisesti kasvot jäävät häpyluun alle puristuksiin. Vauvan syntyminen avonaisessa takaraivotarjonnassa on suhteellisen yleistä, joka voi puolestaan johtua siitä, että kohdun ja lantion alueen kireydet ja toispuoleisuus ohjaavat vauvaa irroittamaan leukaa rinnasta, eli kehoa ojennusryhtiin.

Vauvan optimaalinen asento:

 • Pää alaspäin, selkä vanhemman vasemmalla kyljellä etuviistossa
 • Nuokkuryhti, leuka tiukasti rinnassa
 • Vauvan pään kapein osa tarjoutumassa lantioon
 • Takaraivotarjonta

Tasapainoisessa kohdussa on enemmän tilaa vauvalle kohdun vasemmalla puolella

Kohtu ei olekaan normaalisti täysin soikea ja symmetrinen. Tasapainoisessa kehossa kohtu on yläosastaan isompi ja alaosa on kehon vasemmalta puolelta tilavampi. Tästä johtuen vauvan on helpompi asettua optimaaliseen asentoon leuka rintaan köllöttelemään selkä äidin vasemmalle kyljelle. Vauvan selän ollessa vanhemman oikealla kyljellä kohdun malli ohjaa vauvan selkää ojennusryhtiin ja vauvan päätä kallistumaan taaksepäin. Tällöin vauvan leuka irtoaa rinnasta ja tarjoutuvana osana on leveämpi päälaki, eturaivo tai otsa.

Vauvan ollessa vanhemman oikealla kyljellä etuviistossa päälakitarjonnassa synnytyksen kesto on usein pidempi ja supistuskivut ovat voimakkaampia. Tämä on ihan hyvä asento, tosin vauva joutuu kääntymään hieman pidemmän kierroksen synnytyksen aikana päästäkseen oikeaan asentoon.

Tasapainoisessa kohdussa on enemmän tilaa vauvalle kohdun vasemmalla puolella

Kohdunpohjan kannatinside ja kohdun leveä kannatinside venyttyvät hurjasti raskauden aikana. Kohdun alaosan kannatinside ei niinkään venyty vaan kuormittuu raskauden aikana. Kohdun alaosan kannatinsiteiden toispuoleisuus vetää kohdun alaosaa kierteelle. Jos kohdun alaosa on kierteellä tai molemmin puolin todella kireä, on vauvan hankala asettaa päätään sinne takaraivotarjontaan.

Kohdun kannatinsiteet

Kohdun leveää kannatinsidettä voi erityisesti rentouttaa ja tasapainottaa Rebozo-liikkeellä. Raskausjooga auttaa vetristämään kohdunpohjan kannatinsiteitä. Kohdun alaosaa kierteelle vetävää kohdun alaosan kannatinsidettä varten on kehitetty täsmällinen spinning babies -tekniikka, etunojainversio.

Psoas eli lonkankoukistajalihas koostuu kahdesta tai kolmesta lihaksesta riippuen yksilöstä. Iliopsoas lähtee alaselästä rangan sivusta, suoliluun sisäpinnalta ja kiinnittyy reisiluun sisäsyrjään lähellä nivusia. Lonkankoukistajat ovat kehon isot lihakset, jotka yhdistävät ylävartalon ja alavartalon toisiinsa. Lihas on aktiivinen lähes kaikissa kehon toiminnoissa, mutta tärkeimpänä tehtävänä sillä on tukea lantion ja selän asentoa. Raskausaikaa ja synnytystä ajatellen lonkankoukistajien tasapainoisuus vaikuttaa vauvan asentoon ja laskeutumiseen synnytyksen aikana. Lonkankoukistajalihakset siis verhoavat suoliluun sisäpintaa molemmilta puolilta ja vauva killuu lonkkaluiden sisällä lihasten ympäröimänä. Lihasten toispuoleiset kireydet, heikkoudet ja lyhentyminen voivat ohjata vauvaa virhetarjontaan ja näin ollen hidastaa ja hankaloittaa synnytystä.

Lonkankoukistajalihakset

Lantionpohjalihakset kannattelevat sisäelimiä ja kasvavaa kohtua. Lantionpohjalihakset muodostuvat useasta kerroksesta, pinnallisista ja syvistä lantionpohjalihaksista. Ne kiinnittyvät edessä häpyluuhun, takana häntäluuhun ja sivuilta istuinkyhmystä toiseen. Synnytyksessä vauvan laskeuduttua ala-aukeamaan lantionpohjan tärkeänä tehtävänä on vetäytyä ja ohjata yhdessä välilihan kanssa vauvan päätä ojentumaan kohti maailmaa. Lantionpohjalihasten heikkous, kireys ja toispuoleisuus voivat ohjata vauvan päätä vinoon suhteessa synnytyskanavaan, jolloin pään syntyminen vaatii enemmän tilaa ja työtä synnyttäjältä.

Lantionpohjalihakset

Lantionpohjanlihasharjoitukset vahvistavat ja tasapainottavat lantionpohjaa. Myös lihasten rentoutumisen opettelu on tärkeätä! Spinning babies tekniikka, kylkimakuu venytys (Sidelying Release) on kehitetty venyttämään erityisesti 36 lantionpohjalihasta.

No, koska lantion alueen tasapaino on selvästi hyvin tärkeää. Miten sitä sitä sitten kannattaa alkaa tasapainottamaan?? Lue lisää aiheesta ja tekniikoista seuraavasta Lantion alueen tasapainoitus -blogitekstistä ja minulta kannattaa varata aika Raskausergonomia / Lantion alueen tasapainottaminen. - ohjauskäynnille.

Tasapainoisin terveisin, Elsa

Lähteet:

 • Anttonen, E. Åkerman, P. 2013 Potilasohje Lantionpohjan lihasharjoittelu raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. KSSHP.
 • Attwood M, Lee T. 2014. Äitiysjooga. Opas raskauteen, synnytykseen ja palautumiseen. Schildts & Söderströms. Helsinki.
 • Camut Mari, Jenni Tuokko. 2015. Liikkuva äiti: Liikuntaa raskauden ja vatsalihasten erkauman ehdoilla.
 • Ek E, Kiljunen M. 2016. Bailamama, kohti synnytystä. Jelgava printing house. Latvia.
 • Korhonen M. 1992. Raskaus ja jooga. Tammi. Helsinki.
 • Lampinen Anu, Rautaparta Malla. Lantio - koulutus. 3/2018 Joogastudio Manipura.
 • Nyman B, Paarup L. 2006. Keho kuntoon pilates menetelmällä. WSOY. Tanska.
 • Palminen, Terhi. Lonkkien avaus jooga workshop 2,5h Kuntokikka. 6/2018
 • Paananen U, Pietiläinen S, Raussi-Lehto E, Väyrynen P ja Äimälä A-M. Toim. 2015. Kätilötyö. Tampere: Edita.
 • Putkisto Marja. 2005. Method putkiston parhaat & pilates. Gummerus. Jyväskylä.
 • Pääaho Matti.2017. Lantio auki -kurssi. Joogastudio Oulu.
 • Rautaparta M. 2010. Raskaus, synnytys, äitiys. Äidiksi omaa kehoa kuunnellen. WSOY. Porvoo.
 • Tully, Gail. 2018. www.spinninbabies.com
 • Walker Jennifer, Spinning Babies Workshop, 3/2019 Helsinki
 • Witick Fatima.2007. Pilatesta aloittelijoille. Otava.