Synnytystä ohjaavat herkät hormonit

Autonominen hermosto säätelee kehon hormonitoimintaa

Ihmisellä autonominen hermosto toimii kuten eläimelläkin. Synnyttäessä ympäristön ollessa turvaton mieleen tulee huolia ja keho stressaantuu. Stressihormoneja alkaa erittyä niin, että äiti on valppaana pakenemaan tilanteesta ja synnytys hidastuu. Eihän avutonta vastasyntynyttä kannata synnyttää tilanteeseen, jossa on turvattomuutta!

Autonominen eli tahdosta riippumaton hermosto jakautuu sympaattiseen hermostoon ja parasympaattiseen hermostoon. Autonominen hermosto säätelee mm. sileiden lihassyiden kuten kohdun, sydämen ja rauhasten toimintaa.

Sympaattisen hermoston

toiminta vilkastuu stressitilanteissa ja kovassa fyysisessä rasituksessa. Sympaattisen hermoston aktivoitumisesta puhutaan monesti kehon menevän “taistele tai pakene” tilaan. Keho alkaa tuottamaan stressihormoneja kuten adrenaliinia, jotka saavat elimistön toiminnan muuttumaan. Verenkierto keskittyy tärkeisiin elimiin, sydämen syke kiihtyy, hengitys kiihtyy ja muuttuu epätaloudelliseksi.

Parasympaattinen hermosto

säätelee rauhasten, verenkiertoelinten, ruoansulatuselimistön ja kuonanpoistoelinten toimintoja esimerkiksi lisäämällä tai vähentämällä kyseisten elinten verenkiertoa. Parasympaattinen hermosto toimii aktiivisemmin levossa, unessa ja rentoutuneessa mielentilassa. Rentoutuneena myös kohtulihas hapettuu ja toimii tehokkaasti. Parasympaattisen hermoston välittäjäaineita ovat endorfiini ja oksitosiini.

Adrenaliini - “Taistele tai pakene”

Adrenaliinin vaikutuksesta verenkierto keskittyy tärkeisiin elimiin ja luustolihaksiin. Samalla hapenkulku kohtulihakseen vähenee ja istukan verenkierto heikkenee. Näin myös lapsen hapensaanti huononee. Energiankulutus lisääntyy ja keho väsyy. Lisäksi stressihormonit heikentävät endorfiinien ja oksitosiinin eritystä, lisäävät kipua ja madaltavat kipukynnystä. Synnytys hidastuu ja voi jopa pysähtyä.

Aivan synnytyksen loppuvaiheessa, siirtymävaiheessa, ennen ponnistusvaihetta keho tuottaa adrenaliinipiikin. Adrenaliinin on tarkoitus valpastua ja valmistella keho ponnistamaan vauva ulos. Siirtymävaiheen adrenaliiniryöpyn tunnistaa siitä, että synnyttäjälle tulee usein tässä vaiheessa uskonpuute omaan jaksamiseen, voimavaroihin ja synnytyksen etenemiseen. Tässä vaiheessa monet synnyttäjät pyytävät epiduraalipuudutusta koska kokevat, etteivät enää jaksa loppuun asti. Adrenaliini saa siis mielen stressaantumaan ja huolestumaan!

Muistakaa tämä siis synnytyksessä ja tiedät vauvan kohta olevan sylissä!

Endorfiini - kehon oma kivunlievitysjärjestelmä

Elimistöllä on kyky tuottaa morfiinin kaltaisia aineita, joita kutsutaan endorfiineiksi. Endorfiinit ovat elimistön oma sisäinen kivunlievitysjärjestelmä. Ne lievittävät kipua, pehmentävät kiputuntemusta ja auttavat vaipumaan synnytysregressioon eli synnytyskuplaan. Endorfiinit auttavat synnyttäjää jaksamaan kovassa fyysisessä rasituksessa sekä saavat aikaan hyvän olon tunnetta. Endorfiinit auttavat äitiä ja lasta myös virittäytymään oikeaan tunnelmaan ensikontaktia varten. Endorfiinit lisäävät myös supistuksia aiheuttavan oksitosiinin eritystä.

Oksitosiini

Oksitosiini saa aikaan kohdun supistukset ja imetyksessä heruttaa maidon. Myös oksitosiinin on todettu nostavan kipukynnystä, kohottavan mielialaa, vähentävän ahdistusta ja stressiä. Jos oksitosiinin eritys hidastuu myös supistukset heikkenevät ja sitä kautta myös synnytys hidastuu.

Synnytysrauha

Kohtu muodostuu kolmesta kerroksesta. Kohdun pystysuuntaiset lihassäikeet jännittyvät ja vetävät kohdun lihasmassaa kohti kohdun pohjaa (kohdun yläosassa). Samalla työntäen vauvaa alemmas synnytyskanavassa ja vetäen kohdunsuuta auki. Kohdun alaosassa poikittaisten lihassäikeiden tehtävä taas on antaa periksi ja vetäityä vauvan pään tieltä. Synnytyksen suotuisan kulun kannalta kohtusi on siis oltava sopivassa suhteessa aktiivinen ja rento.

Kohdun kerrokset

Negatiivisen kierron vallitessa kohtulihaksen hapettuminen heikkenee ja erityisesti sisin joustava kerros jähmettyy. Pystysuuntaiset lihassäikeet edelleen supistuksissa puristavat ja vetävä kohdun kudosta ylöspäin, mutta poikittaiset lihassäikeet eivät anna ollenkaan periksi. Tämän vuoksi hapettoman ja väsyneen kohdun supistukset tuottavat erityisen kipeitä tuntemuksia.

Synnytyksen negatiivinen kierre

Kun taas olet rento synnytyksessä, parasympaattinen hermosto aktivoituu ja synnytystä edistävät hormonit virtaavat vapaasti. Mielesi antaa kehollesi “luvan” synnyttää kun tunnet olosi turvalliseksi. Mitä enemmän keho on rentoutunut sitä enemmän elimistöön erittyy oksitosiinia ja sitä enemmän synnyttäjää supistaa. Rentoutuneen äidin supistukset taas lisäävät endorfiinin eritystä. Tämä on endorfiinien ja oksitosiinin positiivinen kierre synnytyksessä ja synnytys edistyy.

Synnytyksen positiivinen kierre

Millainen fiilis sinulle tulee ylemästä ja alemmasta kuvasta?

Synnytysympäristö