Imetysohjaus

Imetyksen onnistuminen on usein pienestä kiinni. Monet imetyksen ennenaikaiseen lopettamiseen johtavat haasteet voidaan voittaa tiedon ja opastuksen avulla! Sormiruokailun aloitus voi olla myös mielenkiintoinen ja jännittävä vaihe johon saatat kaivata tukea.

Imetysohjaukselle voi olla tarvetta esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Ensipäivien/viikkojen imetys
 • Hyvän ja tehokkaan imuotteen saavuttaminen
 • Mukavan imetysasennon löytäminen
 • Kipeät rinnanpäät
 • Perhepeti, yöimetys, vauvankello
 • Maidonherumisen ongelmat, kuten “suihkutissit”
 • Maitomäärän lisääminen imetystä tehostamalla
 • Rintojen pulmat, kuten pakkaantuminen, kivulias imetys, rinnanpäiden haavaumat
 • Osittainimetys
 • Sormiruokailu
 • Rinnalla lakkoileva vauva tai liian aikainen vieroittuminen
 • Rinnalta vieroittaminen
 • Kieli- ja huulijänne leikkausten jälkeinen imetysohjaus

Imetysohjauksesta on mahdollista saada kelakorvaus/korvaus vauvan vakuutuksesta. Yksityinen lääkäri voi pyytäessäsi kirjoittaa imetysohjaukseen lähetteen 901D, Sairaanhoitajan antama hoito, enintään 60 minuuttia, jolloin käynnistä saa Kelakorvauksen.